Explanator

Filtruj listę szkoleń

Miesiąc
Miasto
Tematyka

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Lista szkoleń

e-kurs mailowy

Procedury higieniczno-sanitarne w placówce służby zdrowia

Co powinna wiedzieć kadra placówki medycznej i prowadzący prywatne praktyki

Właściwe zarządzanie procedurami sanitarno-higienicznymi w placówce służby zdrowia minimalizuje ryzyko zdarzeń medycznych i niebezpieczeństwo pociągnięcia do odpowiedzialności w przypadku ich wystąpienia. Chronią one zatem zarówno pacjenta jak i personel i placówkę, są istotne dla jakości usług medycznych, są w centrum zainteresowania mediów w sytuacjach kryzysowych.

Miejsce i termin: Wykładowcy:

Anna Partyka-Opiela i Piotr Najbuk

Szczegóły
szkolenie

Podatek VAT 2017

Aktualne regulacje oraz projektowane zmiany

Początek roku 2017 przyniesie duże zmiany w podatku VAT, które wpływają na zmianę przepisów z zakresu ordynacji podatkowej oraz odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe. Wśród najważniejszych zmian w przepisach podatkowych od towarów i usług znalazły się: odwrócone obciążenie VAT w budownictwie, większe ograniczenie w odliczaniu podatku, odpowiedzialność solidarna za błędy w transakcjach VAT, procedura rejestracyjna VAT czy zwolnienia w stosowaniu kas fiskalnych.

Miejsce i termin: Wykładowcy:

Piotr Szulczewski

Szczegóły
e-kurs mailowy

EXCEL dla finansistów

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które biegle posługują się narzędziem Excel a chcą poszerzyć swoją wiedzę na poziomie eksperckim na temat funkcji finansowych. Praktyczne przykłady, na których uczestnicy będą pracować przybliżą zagadnienia związne z tworzeniem analiz wskaźnikowych, tabel przestawnych czy macierzy kosztów.

Miejsce i termin: Wykładowcy:

Wojciech Próchnicki

Szczegóły
szkolenie

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej

Prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach jest dużo tańsze niż w Polsce. Procedura zakładania nie tylko jednoosobowej działaności, ale i spółek kapitałowych jest łatwiejsza a system podatkowy uproszczony. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiecie się Państwo o warunkach prowadzenia firmy w Republice Czeskiej, procesie rejestracji działalności, podatkach oraz ubezpieczeniach społecznych. Poruszone zostaną również kwestie trudności, z którymi może się spotkać przedsiębiorca z Polski oraz udzielone zostaną rady, jak tych trudności uniknąć, aby firma działała sprawnie.

Miejsce i termin: Wykładowcy:

Renata Mataczyńska i Piotr Szulczewski

Szczegóły
e-kurs mailowy

Dokumentacja pracownicza

Tworzenie i przechowywanie dokumentów - aspekty praktyczne

Z chwilą zatrudnienia pracownika każdy pracodawca musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami, jakie na nim spoczną. Akta osobowe pracowników muszą być przechowywane w firmie przez 50 lat od dnia ustania stosunku pracy. Za niedopełnienie obowiązku prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika grozi wysoka grzywna.

Miejsce i termin: Wykładowcy:

Rafał Styczyński

Szczegóły